Toetreding en concurrentie op de markt voor zorgverzekeringen worden sterk beperkt door de strenge kapitaaleisen waaraan zorgverzekeraars moeten voldoen. Dat concludeert mededingingsautoriteit ACM in een studie naar toetredings- en groeidrempels op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.Bron: AMweb ACM tegen verbod winstuitkering zorgverzekeraars