Van robuust en eenvoudig uit 2001 naar “het rechtvaardigheidsgevoel van de belastingbetaler” en enkele “liflafjes” Wat heeft Prinsjesdag ons gebracht? Overigens met de inmiddels ruim door Prinsesjes vervangen Prinsjes en het achterwege blijven van de zo nodige echte structuuringrepen (de BELASTINGHERZIENING) en de stiltebrieven voor de toekomst van het pensioen in eigen beheer, past de

Bron: AMweb Actualiteiten Prinsjesdag I