De RPA (Register Pensioen Adviseurs) en de SPA (Samenwerkende Pensioen Adviseurs) hebben samen een pamflet opgesteld met naar eigen zeggen een pragmatische handreiking voor verdeling van het opgebouwde pensioen bij scheiding in verband met omzetting naar het Oudedagsparen in Eigen Beheer (OSEB). Het ministerie van Financiën zinspeelt al enige tijd op een wijziging van de regels

Bron: AMweb Adviseurs doen voorstel voor behandeling dga-pensioen bij scheiding