De advocaat-generaal van de Hoge Raad stelt in een advies dat de Nederlandse belastingheffing op vermogen in strijd is met het recht van eigendom. Als de huidige heffing op basis van een fictief rendement tot vermogensverlies leidt, kan de rechter beslissen dat de belasting niet mag worden geheven. Het FD schrijft hierover. Het advies gaat over

Bron: AMweb Advocaat-generaal: ‘belastingheffing op vermogen in strijd met recht van eigendom’