Advocaat Robin van Beem noemt de uitspraak van het Kifid waarin zij de omvang van de zorgplicht van de adviseur koppelt aan de door hem ontvangen provisie ‘merkwaardig’. Volgens Van Beem miskent het Kifid dat afsluitprovisie alleen een afspraak is over het moment van betalen van beloning. In de uitspraak zegt de Kifid Geschillencommissie dat

Bron: AMweb Advocaat: ‘Kifid miskent karakter afsluitprovisie in merkwaardige uitspraak’