Grootbanken, private banks en zelfstandige beleggingsondernemingen kennen hun klant onvoldoende. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit van de inventarisatie in 2015 een krappe voldoende oplevert. In totaal zijn 20 beleggingsondernemingen onderzocht waarbij 88 klantdossiers zijn bekeken. Per dossier heeft de AFM gekeken of de beleggingsonderneming de klantgegevens op orde heeft. Gemiddeld scoren

Bron: AMweb AFM: beleggingsonderneming kent klant niet goed genoeg