Toezichthouder AFM presenteert een aanpak voor herstel door banken voor klanten met rentederivatenproducten. De AFM beoogt hiermee passende compensatie voor de getroffen klanten, die veelal afkomstig zijn uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Om klanten op de juiste wijze te compenseren voor geleden schade, wordt een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ ingericht. Dit kader schrijft voor hoe

Bron: AMweb AFM presenteert aanpak herstel rentederivatenproducten