De Stichting Geldbelangen van Rob Goedhart organiseert op donderdag 8 oktober het Symposium Keurslijfpensioen: ‘Is dit alles?’ De aanmeldingen vanuit de pensioenwereld vallen Goedhart nogal tegen. “Er zijn nota bene duizenden mensen in die sector aan het werk!” Stichting Geldbelangen strijdt tegen het feit dat de rente van één moment beslissend is voor iemands hele

Bron: AMweb Animo vakgenoten voor pensioensymposium valt Goedhart tegen