De wettelijk verplichte buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden om beleggingsrisico’s op te vangen zijn volgens Aon Hewitt onnodig hoog. De vereiste dekkingsgraad zou met de minder hoge buffereisen een half tot één procentpunt kunnen dalen. De te hoge eisen worden volgens Aon veroorzaakt door een weeffout in het nieuwe Financieel Toetsingkader (FTK). Hierin is een

Bron: AMweb Aon Hewitt: Buffers pensioenfondsen te hoog door weeffout FTK