De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (BPR) is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald met 8%, meldt Aon. De lagere marktrente doet de BPR-uitkering de das om. Aon geeft een rekenvoorbeeld van een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen. Die kan nu een pensioen tegemoet zien van € 532 per maand, €

Bron: AMweb Aon: pensioenuitkering van BPR blijft dalen