Aon, verzekeringsmakelaar en risicoadviseur, heeft ervoor gekozen om de bankierseed af te leggen met alle 1.750 collega’s, ongeacht functie of dienstverband. Het afleggen van de bankierseed, die formeel ‘eed of belofte in de financiële sector’ heet, is verplicht voor beleidsbepalers en commissarissen van financiële ondernemingen. Ook medewerkers met inhoudelijk klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel

Bron: AMweb Aon sluit geen collega’s uit van afleggen bankierseed