Assurantieadviseurs bespreken vaker cyberrisico’s met hun zakelijke klanten. Dat constateert Turien & Co na een onderzoek onder ruim honderd adviseurs. Tweederde van de ondervraagden geeft aan in zijn zakelijke risicoanalyse internetafhankelijkheid ter sprake te brengen. Wat voor gevolgen heeft bijvoorbeeld het uitvallen van het systeem of de webshop op de continuïteit van een onderneming? Welke

Bron: AMweb Assurantieadviseur krijgt meer oog voor cyberrisico’s