Afgelopen vrijdag heeft de Assurantieclub Zeeland zijn kwartaallijkse assurantieborrel gehouden voor onze leden. De lezing werd verzorgd door mr. Samantha van de Voorde en haar collega. Het onderwerp betrof portretrecht. Dus mag je als winkelier foto´s of filmpjes van klanten die verzuimen de meegenomen artikelen te betalen op social media plaatsen? Een interessant en een

Bron: AMweb Assurantieborrel 11 maart jl. van Assurantieclub Zeeland