Coöperatie Dela heeft sinds 10 jaar een intermediaire tak. De geschiedenis van dit onderdeel is nogal volatiel. Directeur Intermediair, Armand Baas Becking, geeft zijn openhartige visie op de markt in een interview met am:. “Ik denk dat we een enorme versnelling van innovatie zouden hebben als schadeprovisie ook afgeschaft zou worden”. Eerst maar eens de

Bron: AMweb Baas Becking van Dela: “We hebben tien potjes op het vuur, maar welke is succesvol?”