Een Algemeen Pensioenfonds (APF) moet in ieder pensioenadvies worden meegewogen. “Niet alleen in nieuwe adviezen maar ook bij verlenging van bestaande contracten”, meent Chris Baelemans, directeur van Dukers & Baelemans. “Daarom is het zo opmerkelijk dat de advies- en vakbekwaamheidseisen van de Wft formeel niet van toepassing zijn op een APF.” “Een andere reden zou moeten zijn dat aan de kwaliteit

Bron: AMweb Baelemans: ‘Pensioenadvies kan niet zonder optie APF’