Op 16 juni 2015 is in de vergadering van de commissie Veiligheid & Justitie van de Eerste Kamer besloten dat op 30 juni 3015 een voorbereidend onderzoek zal worden gehouden voor de behandeling van de Wetsvoorstellen voor de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34059) en digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie (34138). Voordat

Bron: AMweb Behandeling wetsvoorstellen digitalisering procesrecht in Eerste Kamer