De beleidsdekkingsgraad, die is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, is in januari gedaald naar 103%. Daarmee is er sprake van een dekkingstekort en dit kan leiden tot pensioenkortingen in de toekomst. De gemiddelde dekkinggraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand

Bron: AMweb Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen daalt naar 103%