­ Indien een advocaat, die feitelijk een opdracht heeft uitgevoerd maar niet de contractspartij van zijn cliënt is, in persoon wordt aangesproken uit hoofde van onrechtmatige daad, is voor een geslaagd beroep daarop niet vereist dat hem of haar een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.   “Deze zaak was één van de lastigste waarin

Bron: AMweb Beroepsaansprakelijkheid: advocaat, let op uw saeck!