Een sterke reputatie is een belangrijke voorwaarde voor pensioenfondsen om effectief te kunnen communiceren met hun deelnemers. Pensioenfondsen werden in 2008 geconfronteerd met een vertrouwensbreuk toen de wereldwijde financiële crisis de dekkingsgraden stevig onderuit haalde. Door DNB voorgeschreven herstelplannen dwongen vrijwel alle fondsen om indexatie op te schorten en een flink aantal fondsen was zelfs

Bron: AMweb Beste deelnemer: uw pensioen is niet naar de knoppen