In de media is de afgelopen periode aandacht besteed aan de gevolgen van een betalingsachterstand van de werkgever bij een pensioenverzekeraar. Daarbij is de indruk gewekt dat deelnemers van zo’n betalingsachterstand de rekening gepresenteerd kunnen krijgen. Hoe zit dit exact? Mag een verzekeraar bijvoorbeeld ‘zomaar’ de pensioenpolis premievrij maken als gevolg van een betalingsachterstand? In

Bron: AMweb Betalingsachterstand pensioenverzekering