Wanneer een ter reparatie of stalling afgegeven zaak door brand of diefstal verloren gaat, wordt vaak gediscussieerd over de vraag of sprake is van bewaarneming en, zo ja, wat dat betekent voor de aansprakelijkheid van de partij die de zaak onder zich had. Is daarvoor voldoende dat hij de zaak niet of in beschadigde staat

Bron: AMweb Bewaarneming: resultaats- of inspanningsverbintenis?