De bezoekers van amweb ondersteunen de kritiek van de AFM dat verzekeraars achterblijven bij het centraal stellen van de klant. Een meerderheid van de amweb-bezoekers (64%) is het daarmee eens. De toezichthouder constateert in het jaarverslag dat het thema ‘klantbelang centraal’ stagneert. 64% van de amweb-bezoekers vindt dat terecht, want nog altijd staat de klant niet

Bron: AMweb Bezoekers amweb: ‘Klantbelang staat nog altijd niet centraal’