De vraag of het Kifid laagdrempelig en toegankelijk genoeg is zorgt voor verdeling tussen de bezoekers van amweb. Een kleine meerderheid vindt het nu nog niet voldoende, maar heeft daar verschillende motieven voor. In totaal geeft 60% van de 258 stemmers aan dat het Kifid niet laagdrempelig en toegankelijk is. De redenen daarvoor liggen uiteen.

Bron: AMweb Bezoekers amweb twijfelen over laagdrempeligheid Kifid