Er heerst verdeeldheid onder de bezoekers van amweb over de vraag of het grote ontslag dat verzekeraar Vivat door gaat voeren een logische stap is. Een ordinaire bezuiniging of een noodzakelijke ingreep? Bezoekers van amweb zijn nagenoeg gelijk verdeeld tussen de opties van de peiling op am:web. Een heel kleine meerderheid (35% van de 336 stemmen)

Bron: AMweb Bezoekers amweb twijfelen over logica Vivat-ontslagen