Bijna driekwart (73%) van de am:web-bezoekers is van mening dat de branche een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en dat wapenhandel daar niet bij past.  Dat laat onverlet dat kennelijk een kwart van mening is dat die wapens er toch wel komen en dat verzekeraars dus gewoon naar het rendement moeten kijken. Het investeringsbeleid van Nederlandse levensverzekeraars

Bron: AMweb Bezoekers amweb: ‘Wapenhandel past niet bij verzekeraars’