In het arrest van 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd dat de billijkheidscorrectie van artikel 6:101 lid 1 BW doorwerkt in de regresverhouding tussen verzekeraars, op dezelfde manier als dat zou gelden in de verhouding tussen de verzekerden. Dat geldt ook als de billijkheidscorrectie verband houdt met subjectieve omstandigheden aan de

Bron: AMweb Billijkheidscorrectie werkt door in regresverhouding tussen verzekeraars