In 2020 is het aantal  financiële intermediairs gedaald van 6.880 naar 5.500. Wel neemt de kwaliteit van de overblijvers toe. Dit voorspelt Baken  Adviesgroep.  In 2012 werd ook voorspeld dat in 2016 een daling van financiële intermediairs zou plaatsvinden, deze voorspelling kwam uit. Na een nieuwe analyse blijkt dat het aantal intermediairs blijft dalen. Volgens

Bron: AMweb Binnen vijf jaar 20% minder tussenpersonen