De motie over het uitstel die in de Tweede Kamer werd aangenomen heeft op korte termijn niet tot een grote terugval van het aantal inschrijvers bij de opleiders geleid. Uit een rondgang van am bij opleidingsinstituten blijkt dat verzekeraars en adviseurs niet speculeren op uitstel en gewoon hun examens maken. De cijfers bij Hoffelijk Financieel lopen niet

Bron: AMweb Branche speculeert nog niet op uitstel examens