Van de 800.000 zzp’ers in Nederland, met een hoofdinkomen uit ondernemerschap, heeft slechts 20% een AOV, meldt het CBS. Dat percentage vertoont de laatste jaren een alsmaar dalende trend. De bereidheid om te verzekeren is het grootst in de bouw, waar de risico’s ook relatief hoog zijn. Bijna 40% heeft daar een AOV. Ook in

Bron: AMweb CBS: Maar 20% van de zzp’ers heeft een AOV