Het CDFD verwacht niet dat minister Dijsselbloem de moties over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen en over de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering, naast zich neer zal leggen. In gesprek met amweb, laat Erik Mulder, manager bij het CDFD, weten dat het niet hoeft te betekenen dat Dijsselbloem de moties letterlijk overneemt. “Een motie is

Bron: AMweb CDFD: ‘Minister Dijsselbloem legt moties waarschijnlijk niet naast zich neer’