Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies voor de Ontwikkelingen 2017 verzonden aan het ministerie van Financiën. Ontwikkelingen die deze zomer door de markt zijn aangedragen en de reacties op de daarna gehouden consultatieronde zijn door het College gewogen en waar nodig verwerkt. De aangedragen  ontwikkelingen zijn hoofdzakelijk afkomstig van de opleidingsbedrijven. Vooruitlopend

Het bericht CDFD zendt advies Wft Ontwikkelingen naar Dijsselbloem verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb CDFD zendt advies Wft Ontwikkelingen naar Dijsselbloem