Het CDFD gaat in de markt op zoek naar partijen die invulling willen geven aan de examinering van een module Wft volmacht. Het college opperde eind vorig jaar al de optie om die module in het examenstelsel op te nemen en gaat nu kijken hoe dat in te vullen. Daarvoor heeft het CDFD een uitvraag

Bron: AMweb CDFD zoekt geïnteresseerden voor opzetten Wft volmacht