De Commissie Financiële Dienstverlening heeft een epistel naar de vaste Kamercommissie van Financiën gestuurd om ze voor te bereiden op de evaluatie van het provisieverbod die gepland staat voor 2017. Bij monde van voorzitter Edwin Herdink doet de CFD een beroep op de volksvertegenwoordiging om de nadelige effecten van het provisieverbod te erkennen en daarnaast

Bron: AMweb CFD poogt Kamer te doordringen van nadelige effecten provisieverbod