Het College van Beroep voor het bedrijfsleven tikt toezichthouder DNB op de vingers voor zijn uitleg van artikel 3 Besluit reikwijdtebepalingen Wft. DNB heeft het begrip ‘genoegzaam herverzekeren’ te streng gehanteerd stelt het College in haar uitspraak. De Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij had bij toezichthouder DNB een verklaring aangevraagd om in aanmerking te komen voor

Bron: AMweb College tikt DNB op de vingers