De regelgeving die hangt rondom het opbouwen van pensioenen en aflossen van hypotheken zorgt ervoor dat mensen jonger dan 40 vaak een grote druk op hun inkomen hebben. De timing van uitgaven is niet ideaal, beseft het Centraal Planbureau (CPB). Dat pleit er daarom voor beleid op deze gebieden te herzien. In de beschouwingen bij

Bron: AMweb CPB: Uitgaven pensioen en hypotheek drukken zwaar op inkomen jongeren