In zijn jaarlijkse risicorapportage besteedt het Centraal Planbureau (CPB) extra aandacht aan de pensioen- en verzekeringssector. De vooruitzichten zijn voor fondsen en levensverzekeraars ongunstig, met name door de lage rente. Bij verzekeraars speelt bovendien nog steeds onzekerheid over de afwikkeling van de woekerpolissen. Levensverzekeraars zien een onzekere toekomst tegemoet, aldus het CPB. Naast de lage

Bron: AMweb CPB zorgelijk over toekomst levensverzekeraars en pensioenfondsen