Het kenmerk van nieuwe risico’s is dat er nauwelijks data beschikbaar zijn. Maar die data is wel nodig om de risico’s in te schatten en de juiste premie te bepalen. “Dat het lastig is om een goede premie bij nieuwe risico’s te berekenen, mag geen argument zijn om af te wachten”, aldus Verbondsdirecteur Leo de

Bron: AMweb De Boer: ‘Verzekeraars moeten tandje bijzetten’