Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 36,7 mln. De totale omzet bedroeg € 544 mln. Het premie-inkomen kwam uit op € 448 mln. Dankzij de goede resultaten en het aantrekken van nieuw achtergesteld kapitaal, is de financiële positie verder verbeterd. De solvabiliteit (Solvency I) steeg verder naar 290%, waar dat

Bron: AMweb De Goudse blijft stijgende lijn vasthouden