Per 1 september 2016 treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking. Een wet met verstrekkende consequenties voor zowel een grote groep deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers als pensioenuitvoerders. Over deze wet is opvallend genoeg nog weinig geschreven. Bovendien is veel informatie achterhaald, doordat de Wet verbeterde premieregeling uiteindelijk een resultante is van twee andere wetsvoorstellen (Wet uitbetaling

Het bericht De Wet verbeterde premieregeling bijna een feit, maar zijn we voldoende voorbereid? verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb De Wet verbeterde premieregeling bijna een feit, maar zijn we voldoende voorbereid?