De top van Delta Lloyd kan opgelucht ademhalen, de veelbesproken claimemissie van € 650 mln kan doorgang vinden. Op de speciaal bijeengeroepen aandeelhoudersvergadering stemde ruim driekwart van de aanwezigen voor de aandelenuitgifte. Delta Lloyd had eerder vandaag al een grote slag geslagen door uitgesproken tegenstander Fubon over te hevelen naar de ja-stemmers. Daarmee leek de

Bron: AMweb Delta Lloyd krijgt zijn zin: emissie gaat door