Delta Lloyd start als eerste Nederlandse verzekeraar een proef met stemanalyse op de afdeling schadebehandeling en Integriteitzaken. Speciale software meet de emotie in de stem van de klant. Aan de hand daarvan kan de medewerker een objectieve inschatting maken over het waarheidsgehalte van een uitspraak en zonodig vervolgvragen stellen. Tijdens de proef die tot eind

Bron: AMweb Delta Lloyd zet stemanalyse in tegen fraude bij claims