De Vereniging Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir gaan samenwerken. De belangenbehartiger van de praktiserende dierenartsen wil op deze manier het risicobewustzijn van de leden rondom arbeidsongeschiktheid vergroten. Volgens CDP-voorzitter Frans Dirven is het werk van een praktiserend dierenarts hoogwaardig en veeleisend. “De arbeidsrisico’s zijn divers. Als vereniging willen wij helpen om deze risico’s

Bron: AMweb Dierenartsen in zee met Movir