De Tweede Kamer heeft op 8 maart 2016 de laatste van de vier benodigde wetten aangenomen om digitaal procederen mogelijk te maken. Het gaat om de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen. De wetten moeten nu nog door de Eerste Kamer worden behandeld. De verwachting is dat dit voor komende zomer gebeurt.

Bron: AMweb Digitaal procederen weer een stap dichterbij