De diplomaplicht die per 1 juli 2014 geldt voor nieuwe financieel dienstverleners wordt goed nageleefd. Uit een steekproef door de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat 82 procent van de kantoren beschikt over de vereiste papieren. Bij 18% kon de toezichthouder nog niet vaststellen of ze voldeden aan de diplomaplicht. Op 1 januari 2017 loopt de

Bron: AMweb Diplomaplicht goed nageleefd