Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemeen Pensioenfonds op 1 januari heeft toezichthouder DNB vijf vergunningaanvragen ontvangen. Uit een eerste beoordeling blijkt dat de aanvragen meestal niet compleet zijn en dat er ook inhoudelijk nog het een en ander aan schort. De aanvragers zijn daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld de ontbrekende informatie alsnog

Bron: AMweb DNB: Aanvragen APF niet compleet