Banken moeten de kredietrisico’s van hypotheekportefeuilles nog beter beheersen. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek bij middelgrote banken naar de waardering en beheersing van de risico’s van de hypotheekportefeuille. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de processen om de kredietrisico’s te beheersen per bank varieert. Toch signaleerde DNB bij vrijwel alle

Bron: AMweb DNB: ‘Beheersing kredietrisico’s hypotheekportefeuilles moet beter’