De gewijzigde boetesystematiek in 2009 heeft geleid tot meer en hogere boetes. DNB legde sindsdien zestien boetes op van € 100.000 of meer, en één boete van boven de één miljoen: € 22.680.000. De AFM legde onder het nieuwe stelsel 42 boetes boven de ton op en negen op of boven de één miljoen; het

Bron: AMweb DNB en AFM schreven sinds 2009 tien keer een boete met zes nullen