De eerste beoordeling van risicoanalyses die pensioenfondsen maken heeft een voor De Nederlandsche Bank (DNB) onbevredigend resultaat opgeleverd. De analyses zijn te beperkt en missen diepgang. Dat meldt de toezichthouder in de Nieuwsbrief Pensioenen. DNB liet de pensioenfondsen in 2014 een self-assessment belangenverstrengeling invullen. Daaruit bleek dat 25 pensioenfondsen al een risicoanalyse beschikbaar hadden. De

Bron: AMweb DNB: Risicoanalyses pensioenfondsen missen diepgang