Verzekeraars hebben over het algemeen nog altijd geen goede strategie ontwikkeld voor de langere termijn. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een donderdag gepresenteerd rapport over de financiële sector. In de ‘Staat van Toezicht 2015’, zoals het voor het eerst gepubliceerde onderzoek wordt genoemd, waarschuwt de toezichthouder nogmaals voor de penibele situatie van veel verzekeraars.

Bron: AMweb DNB: ‘Verzekeraars hebben geen goede strategie voor lange termijn’