Het toekomstbeeld voor verzekeraars is uitdagend, maar kent ook kansen. Met die boodschap gaat De Nederlandsche Bank (DNB) morgen het rondetafelgesprek aan over de toekomst van de verzekeringssector, op uitnodiging van de Tweede Kamer. DNB zet in een position paper de belangrijkste speerpunten neer voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. Het eerste punt is de implementatie van Solvency

Bron: AMweb DNB vraagt verzekeraars om actie voor toekomstbestendigheid